Kredit Percuma RM3 tidak boleh digunakan untuk membayar jumlah tertunggak Kredit CreditSOS, jumlah tertunggak kredit CreditSOS perlu dibayar melalui tambah nilai biasa.