Mengambil senario ini sebagai contoh, ‘U Postpaid 98 24 bulan Dengan Pendahuluan’ dan Tempoh EPP 12 bulan dan melakukan penyelesaian awal dengan bank pada Bulan ke-12.

Untuk kes ini, pelanggan masih mempunyai baki kontrak 12 bulan dengan U Mobile. Untuk penamatan awal, pelanggan perlu membayar Yuran Penamatan Awal (ETP) kepada U Mobile.