Easy Payment Plan/Pelan Pembayaran Mudah U SaveMore menawarkan beberapa faedah, termasuk:

  • 0% Yuran faedah: Tiada caj faedah tambahan untuk pembelian telefon anda.
  • Mesra poket: Dengan meluaskan pembayaran dari semasa ke semasa, pembelian yang lebih besar menjadi mudah diurus.
  • Mudah: Alami fleksibiliti untuk membayar pembelian telefon anda melalui ansuran bulanan yang mudah.