ေငြႀကိဳေပးလိုင္းကသာ 10 apps အတြက္ အကန္႔အသတ္မဲ့ အင္တာနက္ကို ေပးပါတယ္။


အကန္႔အသတ္မဲ့ မက္ေဆ့ခ်္ပို႔ျခင္း
imo, Viber, WeChat နဲ႔ တျခားအရာေတြအတြက္ အကန္႔အသတ္မဲ့အင္တာနက္ကို ရယူၿပီး သင္ခ်စ္ရသူမ်ားနဲ႔ အဆက္သြယ္မျပတ္ ေနထိုင္ပါ။

အကန္႔အသတ္မဲ့ ဆို႐ွယ္
Facebook, Instagram နဲ႔ Twitter တို႔ကို အကန္႔အသတ္မဲ့သံုးၿပီး အိမ္မွာရွိတဲ့ သင့္မိတ္ေဆြ မိသားစုမ်ားနဲ႔ အၿမဲဆက္သြယ္ေနပါ။
အကန္႔အသတ္မဲ့ အင္တာနက္
စကားေျပာျခင္း
& ဗီဒီယိုေကာေခၚျခင္း
imo, Viber, Facebook Messenger နဲ႔ Whatsapp တို႔ကို အကန္႔အသတ္မဲ့သံုးၿပီး ကိစၥ ႀကီးႀကီး ငယ္ငယ္ လက္မလြတ္ပါေစနဲ႔။

အကန္႔အသတ္မဲ့ ဖုန္းေခၚျခင္း
U Mobile နံပါတ္မ်ားကို RM1/တစ္ရက္ ႏႈန္းျဖင့္ မေလး႐ွားမွာ႐ွိတဲ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို တစ္ေနကုန္ တစ္ညလံုး အကန္႔အသတ္မဲ့ ဖုန္းေခၚပါ။
 • 10 APPS အတြက္ အကန္႔အသတ္မဲ့ ေဒတာ
 • RM1 အကန္႕အသတ္မဲ့ ဖုန္းေခၚျခင္း
  U Mobile နံပါတ္မ်ားသို႔
 • လစဥ္ အေျခခံအင္တာနက္ကုိ 1GB အခမဲ့သံုးခြင့္
 • 200MB ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ေဒတာ
 • RM6 ႀကိဳျဖည့္ထားေသာ ခရက္ဒစ္
 • 5-ရက္ သက္တမ္းကာလ
 • 2X ပိုျမန္တဲ့ အကန္႔အသတ္မဲ့ေဒတာအတြက္ GX30 ကိုသံုးပါ။

RM15/တစ္ပတ္ ေငြျဖည့္႐ံုျဖင့္

Enjoy Free IDD Calls

40 မိနစ္/လစဥ္
ေခၚဆိုရန္ 1310 95 <ေဒသကုဒ္> <ဖုန္းနံပါတ္>

+

Enjoy Free IDD Calls

အကန္႔အသတ္မဲ့ YouTube
(နံနက္2- နံနက္10)

 • ရယူေပ်ာ္႐ႊင္ဖို႔ တစ္ပတ္လွ်င္ RM15 ေငြျဖည့္ပါ -
 • • အပတ္စဥ္ အခမဲ့ IDD ေခၚျခင္း- ျမန္မာသို႔ 10 မိနစ္ အပိုဆို IDD (တစ္လ 40 မိနစ္)။
 • • ရယူသည္မွ 3 ရက္အတြင္း အခမဲ့ IDD ေခၚျခင္းႏွင့္ YouTube အကန္႔အသတ္မဲ့။
 • • အခမဲ့ အကန္႔အသတ္မဲ့ YouTube (နံနက္2- နံနက္10)
 • သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ား ပါဝင္ၿပီး။

Get Your Starter Pack and Top Up In Stores Now!

 • 7 Eleven
 • 99 Speedmart
 • BHP
 • MyNews
 • Tesco
 • Cosway
 • Giant

အကန္႔အသတ္မဲ့ FUNZ သို႔ ျမွင့္ျခင္း!

ေခၚဆိုရန္ *118*6*2*3#

သင့္ရဲ႕ ေငြႀကိဳေပး ဖုန္းအင္တာနက္ကို 2X ဆ ပိုျမန္လိုက္ပါ။

အင္တာနက္နဲ႔ ဖုန္းေခၚခ်ိန္ အမ်ားႀကီး ထည့္ေပးထားလို႔ အိမ္အေဝးေရာက္ေနတယ္လို႔ ဘယ္ေတာ့မွ ခံစားရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

 

Data Booster 5

အဆင့္ 1
*181*2*3# သို႔ေခၚပါ

အဆင့္ 2
"Booster 5" ကိုေ႐ြးၿပီး RM5 ေပးပါ။Data Booster

အဆင့္ 1
*118*3*9*2# သို႔ေခၚပါ

အဆင့္ 2
"Booster" ကိုေ႐ြးၿပီး RM10 ေပးပါ။

အဆင့္ 1 
*118*3*9*3# ကို ေခၚပါ

အဆင့္ 2 
စစ်ဆေးမှုများချိန်ခွင်လျှာ

သင္ခ်စ္ေသာသူမ်ားႏွင့္အတူ
ဖုန္းေဘလ္မွ်ေဝရန္ ေနာက္သုိ႔ ပင္မ

လုပ္ေဆာင္ပံုအဆင့္မ်ား (ဖုန္းခရက္ဒစ္)

 • *118*3*3#
  *118*3*3# ကို ေခၚပါ
 • ႏိုင္ငံကိုေ႐ြးပါ:
  1. Philippines
  2. China
  3. Thailand
  4. Sri Lanka
  5. Cambodia
  6. Myanmar
  1. ပန္သြားရန
  12 (ျမန္မာ) ကို ေ႐ြးပါ
 • ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္ပါ:
  1. ဖုန္းခရက္ဒစ္ျဖည့္မည
  2. ဖုန္းေဒတာျဖည့္မည
  1. ပန္သြားရန
  ခရက္ဒစ္ကို ေ႐ြးပါ
 • လက္ခံရယူမည့္သူ၏ ဖုန္းနံပါတ္ကို ထည့္ပါ:
  (e.g. 95912345678)
  1. ပန္သြားရန
  လက္ခံရယူမည့္သူ၏ ဖုန္းနံပါတ္ကို ထည့္ပါ
 • တန္ဖိုးပမာဏကို ေ႐ြးပါ:
  1. MMK300 = RM15
  2. MMK5000 = RM24
  1, 2 ကို ႏွိပ္ပါ
  တန္ဖိုးပမာဏကို ေ႐ြးပါ
 • သင္သည္ 95912345678 သို႔ MMK3000 ပို႔ေနပါၿပီ။ သင္၏ U Mobile ခရက္ဒစ္မွ RM15 ျဖတ္သြားပါလိမ့္မည္။
  1. အတည္ျပဳ
  00. ပင္မစာမ်က္ႏွာ
  လုပ္ေဆာင္မႈကို အတည္ျပဳပါ
I. U Mobile ေငြႀကိဳေပး အသံုးျပဳသူမ်ားအားလံုးအတြက္ ျဖစ္ပါသည္
II. IAT သံုးစြဲမႈကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီးေနာက္ အသံုးျပဳသူတြင္ ခရက္ဒစ္ အနည္းဆံုး RM5 ႐ွိေနရပါမည္။ ဥပမာ- RM4 ဖိုး
သံုးစြဲလိုပါက သင့္တြင္ အနည္းဆံုး RM9 ႐ွိေနရပါမည္။

MyUMobile App ျဖင့္ သင့္အေကာင့္ကို စီမံပါ!

 • သင့္လက္က်န္ကိုစစ္ပါ
 • ေငြျဖည့္ျခင္း
 • ေငြႀကိဳေပးအစီအစဥ္ ဝယ္ျခင္း
 • ဆုလက္ေဆာင္ရယူျခင္း