{ "serviceUrlSearchSuggestion": "/content/u-mobile/ch/business/jcr:content/header.suggestions", "searchResultPagePath": "/content/u-mobile/ch/business/search-results.html" }

26 December 2019

 

NOTIFICATION

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) akan menjalankan Kajian Pengguna Telefon Bimbit 2019 dan Kajian Pengguna e-Dagang 2019 untuk mengumpul data dan maklumat berkaitan pengguna telefon bimbit dan e-Dagang di Malaysia.

 

Soal selidik ini akan dijalankan melalui telefon dari Pusat CATI MCMC, Cyberjaya bermula 27 Disember 2019 sehingga 31 Mei 2020. Pungutan data akan dijalankan dari pukul 9:00 pagi hingga 6:00 petang setiap hari, kecuali hari-hari kelepasan am negara dan Selangor.

 

Senarai nombor telefon yang akan digunakan bagi soal selidik ini adalah seperti berikut:
03-86888234, 03-86888104, 03-86888155, 03-86888310, 03-86888396, 03- 86888392, 03-86888381, 03-86888370, 03-86888399, 03-86888413, 03-86888414, 03-86888415, 03-86888455, 03-86888454, 03-86888447, 03-86888446, 03- 86888465, 03-86888468, 03-86888469, 03-86888478, 03-86888593, 03-86888592, 03-86888543, 03-86888513, 03-86888514, 03-86888520, 03-86888521, 03- 86888525, 03-86888576, 03-86888549, 03-86888547, 03-86888433, 03-86888312, 03-86888320, 03-86888324, 03-86888502, 03-86888362, 03-86888356, 03- 86888344, 03-86888509, 03-86888417, 03-86888420, 03-86888431, 03-86888538, 03-86888445, 03-86888436, 03-86888512, 03-86888511, 03-86888479, 03- 86888488, 03-86888530 dan 03-86888531.

 

Tujuan soal selidik ini adalah untuk pengumpulan data sahaja. Tiada wang akan dikutip mahupun sebarang urusan jualan dilakukan. Penyertaan adalah secara sukarela; walau bagaimanapun, kerjasama daripada responden amat dihargai.

 

Sebarang penamatan dan/atau pelanjutan tempoh kajian akan diumumkan melalui laman sesawang MCMC: www.mcmc.gov.my.

 

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia
MCMC Tower 1, Jalan IMPACT, Cyber 6, 63000 Cyberjaya, Selangor
(u.p: Jabatan Statistik dan Risikan Data)
Tel: +603 8688 8285
Faks: +603 8688 1000

{ "siteTheme": "theme-business" }

Cookie 政策

我们使用 cookie 为您量身定制最相关的内容,从而为您带来我们网站上的最佳体验。单击“接受”,即表示您同意在您的设备上存储 cookie。查看我们的隐私声明以了解更多信息。