{ "serviceUrlSearchSuggestion": "/content/u-mobile/bm/business/jcr:content/header.suggestions", "searchResultPagePath": "/content/u-mobile/bm/business/search-results.html" }

Soalan Lazim 

{ "searchResultPagePath": "/content/u-mobile/bm/business/faq-search-results", "serviceUrlSearchSuggestion": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs/jcr:content/iparsys-1/layout_container/background/background-content/layout_container/search_textbox_copy_.suggestions" }
{ "dropdownFaqProperties": [ { "title": "Peranti", "value": "devices", "url": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs/devices.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "iPhone", "value": "iphone", "url": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs/devices/iphone.html" }, { "title": "Android", "value": "android", "url": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs/devices/android.html" } ] }, { "title": "Pelan Mudah Alih", "value": "mobile-plans", "url": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs/mobile-plans.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Umum", "value": "general", "url": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs/mobile-plans/general.html" }, { "title": "Pascabayar ", "value": "postpaid", "url": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs/mobile-plans/postpaid.html" } ] }, { "title": "Jalur Lebar", "value": "broadband", "url": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs/broadband.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Ultra Unlimited Biz Wireless Broadband", "value": "ultra-unlimited-biz-wireless-broadband", "url": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs/broadband/ultra-unlimited-biz-wireless-broadband.html" }, { "title": "U Biz Fibre", "value": "u-biz-fibre", "url": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs/broadband/u-biz-fibre.html" } ] }, { "title": "Perkhidmatan Digital", "value": "digital-services", "url": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs/digital-services.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Perantauan", "value": "roaming", "url": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs/digital-services/roaming.html" }, { "title": "Gaya Hidup", "value": "lifestyle", "url": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs/digital-services/lifestyle.html" } ] }, { "title": "Acara", "value": "happenings", "url": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs/happenings.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Kempen", "value": "campaign", "url": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs/happenings/campaign.html" } ] }, { "title": "Perkhidmatan Nilai Ditambah", "value": "value-added-services", "url": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs/value-added-services.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Alihan Panggilan", "value": "call-forwarding", "url": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs/value-added-services/call-forwarding.html" }, { "title": "Panggilan Menunggu & Tahan", "value": "call-waiting-and-hold", "url": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs/value-added-services/call-waiting-and-hold.html" }, { "title": "Penyampaian Pengenalan Talian Panggilan (CLIP)", "value": "clip", "url": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs/value-added-services/clip.html" }, { "title": "Notifikasi Panggilan Terlepas (MCN)", "value": "missed-call-notification--mcn-", "url": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs/value-added-services/missed-call-notification--mcn-.html" }, { "title": "MMS", "value": "mms", "url": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs/value-added-services/mms.html" }, { "title": "Panggilan Persidangan", "value": "multi-conference-call", "url": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs/value-added-services/multi-conference-call.html" }, { "title": "Panggilan Video", "value": "video-call", "url": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs/value-added-services/video-call.html" }, { "title": "Mel Video", "value": "video-mail", "url": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs/value-added-services/video-mail.html" }, { "title": "Perkhidmatan Mel Suara", "value": "voicemail-service", "url": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs/value-added-services/voicemail-service.html" }, { "title": "CLIR", "value": "clir", "url": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs/value-added-services/clir.html" }, { "title": "Aplikasi MyUMobile", "value": "myumobile-app", "url": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs/value-added-services/myumobile-app.html" }, { "title": "Akses Penyedia Kandungan (CPA)", "value": "content-provider-access", "url": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs/value-added-services/content-provider-access.html" }, { "title": "iTTV E-Learning", "value": "ittv-e-learning", "url": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs/value-added-services/ittv-e-learning.html" } ] }, { "title": "Lain-lain", "value": "others", "url": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs/others.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Penghentian Rangkaian 3G", "value": "3g-sunset", "url": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs/others/3g-sunset.html" } ] }, { "title": "Cukai Perkhidmatan", "value": "service-tax", "url": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs/service-tax.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Fahami Bill Anda", "value": "understand-your-bill", "url": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs/service-tax/understand-your-bill.html" } ] } ], "dropdownDefault": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs/value-added-services/video-mail.html", "breadCrumbs": [ { "title": "Sokongan", "url": "/content/u-mobile/bm/business/support.html" }, { "title": "Soalan Lazim", "url": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs.html" }, { "title": "Perkhidmatan Nilai Ditambah", "url": "/content/u-mobile/bm/business/support/faqs/value-added-services.html" } ] }

Tidak Dapat Mencari Bantuan Yang Diperlukan?

Jika anda memerlukan bantuan lanjut, anda boleh hubungi kami melalui saluran berikut.

email us

E-mel Kami

Kami akan hubungi anda tidak lama lagi.

email us

Cari Lokasi Rakan Niaga Enterprise Kami

Cari Rakan Niaga Enterprise yang terdekat anda.

email us

Hubungi Rakan Niaga Perusahaan

Perlukan bantuan segera?

{ "siteTheme": "theme-business" }

Polisi Kuki

Kami menggunakan kuki di laman ini untuk memberikan pengalaman terbaik dengan menyediakan kandungan paling relevan untuk anda. Dengan menekan 'Terima', anda bersetuju untuk menyimpan kuki di dalam peranti anda. Lihat Notis Privasi kami untuk info lanjut.