U Data Roam 通行证是收费廉宜的国际漫游数据促销,让您在特定的海外地点,连接到我们指定的漫游运营商网络,尽享无限量数据漫游。

 

U Data Roam 通行证分别有:

  1. U Data Roam 10
  2. U Data Roam 36
  3. U Data Roam 10 Booster
  4. U Data Roam 36 Booster