Anda boleh membuat penamaan dengan memuat turun borang penamaan dari https://www.chubb.com/my-en/campaign/protector-guard.html dan menyerahkan borang yang telah diisi kepada Chubb melalui emel ke Tenang.MY@Chubb.com.