Benefits Sum Insured
Kematian Akibat Kemalangan* RM30,000
Hilang Upaya Akibat Kemalangan RM 30,000

Pendapatan Harian Hospital akibat Kemalangan* (sehingga maksimum 60 hari)

RM 100 sehari

(sehingga RM6,000)

Premium RM71.00

* Dilanjutkan untuk melindungi Demam Denggi.