Produk-produk Perlindungan Tenang menyediakan pelan-pelan asas perlindungan insurans. Ia adalah jaringan keselamatan untuk anda dan/atau orang tersayang untukĀ  mendapat perlindungan dari segi kewangan sekiranya berlaku kematian, kebakaran atau kejadian yang tidak diingini.