Pelanggan Aktif Prabayar atau Pascabayar U Mobile Aktif terpilih dimana:

 

(i) seorang Warganegara Malaysia dan penerima BKM, tertakluk kepada kelayakan dan ketersediaan Baucar Perlindungan Tenang yang diuruskan oleh Perkhidmatan Insurans Malaysia (“ISM”) dan disahkan oleh https://www.myptv.my 

 

(ii) memohon untuk Insurans Protector Guard;

 

(iii) di antara umur enam belas (16) dan enam puluh empat (64) tahun semasa pendaftaran untuk Insurans Protector Guard;

 

Setiap penerima BKM yang layak hanya layak mendapat satu penebusan Baucar Perlindungan Tenang di bawah Program Baucar Perlindungan Tenang.