a. Pascabayar (Warganegara Malaysia):

  1. Pelanggan baharu: Perkhidmatan Perantauan Antarabangsa akan pra-aktif apabila anda mendaftar untuk pelan Pascabayar.
  2. Pelanggan sedia ada: Anda boleh mengaktifkan Perkhidmatan Perantauan Antarabangsa dengan sama ada: mengunjungi cawangan U Mobile, hubungi +6018-3881318, atau melalui MyUMobile App jika tempoh anda dengan U Mobile melebihi 6 bulan.
     

b. Pascabayar (Bukan Warganegara Malaysia):

  1. Pelanggan Baharu dan Sedia Ada: Perkhidmatan Perantauan Antarabangsa boleh diaktifkan melalui pusat U Mobile dan deposit RM200 setiap talian akan diperlukan.
     

c. Prabayar: Perkhidmatan Perantauan Antarabangsa akan pra-aktif untuk semua pelanggan Prabayar.