SMS penggunaan kuota data perantauan akan dihantar kepada anda setelah anda menggunakan:

  1. 80% kuota data perantauan
  2. 100% kuota data perantauan

Sebagai alternatif, anda boleh menyemak penggunaan pas anda dan tamat tempoh melalui MyUMobile App.