Anda perlu memastikan perkhidmatan data perantauan anda diaktifkan sebelum anda ke luar negara. ​Selain itu, anda juga perlu memastikan supaya menyambung kepada rangkaian operator perantauan pilihan berdasarkan negara destinasi anda.

 

Anda juga boleh melanggan pas U Data Roam melalui MyUMobile App jika anda memerlukan data pantas lebih daripada 500MB sebelum pas sedia ada tamat tempoh.