Tiada had untuk bilangan pas yang anda boleh beli dalam sehari; setiap pas mempunyai tempoh sah selama 24 jam.