Tidak. Anda tidak akan dapat menggunakan data perantauan yang diperuntukkan untuk U Data Roam 10 Booster kerana destinasi perjalanan yang anda berada hanya layak dalam destinasi terpilih U Data Roam 36/ U Data Roam 36 Booster.​

Walau bagaimanapun, anda akan diperuntukkan secara automatik U Data Roam 36 semasa ketibaan kerana anda tidak mempunyai pas aktif yang layak.​