Telefon anda mungkin akan beralih secara automatic ke operator rangkaian lain apabila signal yang lebih kuat dikesan. Kalau keadaan ini berlaku, anda dinasihatkan untuk menyambung secara manual ke operator rangkaian terpilih.