Kami akan memaklumkan anda melalui SMS apabila pas anda telah berjaya diaktifkan,  sama ada untuk langganan manual atau auto.