Perakuan
Anda akan menerima perakuan bahawa aduan anda telah difailkan

Memahami Aduan Anda
U Mobile akan menilai sama ada maklumat yang diberikan adalah mencukupi untuk siasatan lanjut. Perkhidmatan Pelanggan kami akan menghubungi anda secara terus sekiranya terdapat maklumat lanjut lain yang diperlukan. Sila pastikan anda boleh dihubungi melalui mod komunikasi yang dinyatakan supaya kami dapat memastikan aduan anda dilayan dengan segera. Aduan yang difailkan akan ditutup jika Khidmat Pelanggan kami gagal mendapat maklumat yang diperlukan selepas 3 percubaan untuk menghubungi anda tidak mendapat maklum balas dari pihak pengadu. Walau bagaimanapun, jika isu masih berterusan, anda dikehendaki membuat aduan baharu kepada kami dengan maklumat yang diperlukan, seperti yang dinyatakan di atas.

Penyiasatan dan Penemuan
U Mobile akan melakukan penyiasatan sebaik sahaja maklumat mandatori dikongsi. Perkhidmatan Pelanggan kami akan menghubungi anda untuk memaklumkan penemuan dan penyelesaian selepas aduan dikemukakan.