Pemenang akan menerima SMS sebaik sahaja kredit RM3 PERCUMA telah dikreditkan ke dalam akaun prabayar pada tarikh berikut:

  • 24 November 2022 
  • 8 Disember 2022  
  • 22 Disember 2022  
  • 5 Januari 2023