U Mobile akan mengumumkan pemenang terpilih tentang kelayakan mereka untuk menerima ganjaran melalui SMS ("Notifikasi Ganjaran"). U Mobile boleh menggunakan medium lain yang sesuai untuk pengumuman peserta yang layak menerima ganjaran.

 

Anda perlu memastikan akaun Pascabayar dan/atau Prabayar anda Aktif apabila mengambil ganjaran. "Aktif" bermaksud boleh membuat dan menerima panggilan.