U FamilyShare™ didatangkan dengan manfaat-manfaat berikut:

Minit : Tanpa Had

Data: Data yang diambil dari data talian utama.