Ianya adalah data yang dikongsikan di antara semua talian utama dan ahli yang berada dalam satu akaun. Sebagai contoh, jika terdapat satu (1) U FamilyShare™ yang ditag kepada talian utama U Postpaid™ 98 dengan 1,000GB/1TB data, maka kedua-dua talian di dalam akaun tersebut akan mempunyai data boleh kongsi berjumlah 1000GB/1TB.