Ya. Pelan Harian dan Mingguan 5G aakan digunakan sehingga kuota digunakan sepenuhnya atau tamat tempoh, kemudian ia akanmengggunakan data daripada pelan bulanan anda.