Penggunaan data akan diambil daripada pelan data milik anda yang sedia ada. Jika tidak mempunyai sebarang pelan data aktif, penggunaan data anda akan diambil daripada internet asas 1GB atau caj PAYU akan dikenakan bergantung pada kadar pelan prabayar anda.