Pemenang akan menerima SMS sebaik sahaja kredit RM3 PERCUMA telah dikreditkan ke dalam akaun prabayar pada tarikh berikut:
 

  • 7 September 2023 
      
  • 21 September 2023 

  • 5 Oktober 2023