Anda boleh melanggan Pakej Perpaduan dengan operator berbeza apabila data telah habis ataupun tempoh sah telah tamat.