Ya, anda boleh. Bagaimanapun, status data untuk Pakej Perpaduan anda mungkin berubah.

Pelan Data
Apakah yang akan berlaku
Pelan Prabayar U (contoh Prabayar U25, U35 atau U40) Pelan data ini akan menggantikan data Pakej Perpduan termasuk baki data.
Lain-lain Add-Ons (contoh data harian atau mingguan berkelajuan tinggi) Mana-mana pelan ini boleh digunakan dengan Pakej Perpaduan. Data Pelan Harian atau Mingguan anda akan digunakan terlebih dahulu sehingga kuota telah habis digunakan atau tamat tempoh, sebelum data digunakan dari Pakej Perpaduan.