Anda boleh menyemak liputan jaringan mudah-alih di kawasan kediaman anda melalui laman sesawang https://jendela.my/map/ atau merujuk kepada penyedia perkhidmatan mudah alih anda yang sedia ada.