Pengguna tidak akan dapat menggunakan baki data 30GB. Pangguna boleh memilih untuk melanggan semula Pakej Perpaduan atau mana-mana pelan data yang lain untuk terus berhubung.