Sebarang baki kuota hotspot yang tidak digunakan akan dikeluarkan dan tidak akan ditambah semula pada langganan baharu.