{ "serviceUrlSearchSuggestion": "/content/u-mobile/bm/personal/jcr:content/header.suggestions", "searchResultPagePath": "/content/u-mobile/bm/personal/search-results.html" }

Naik taraf ke Pascabayar untuk Pengalaman Terhebat

Dapatkan lebih bank lagi pengalaman apabila anda menaik taraf.

surf-at-high-speed

Layari dengan Data Pantas

Data Pantas sehingga 1,000GB untuk anda melayari apa sahaja sepanjang hari.

call-all-day

Buat Panggilan Sepanjang Hari

Panggilan TANPA HAD ke semua rangkaian untuk U berbual panjang dengan yang tersayang. ​

Stay Active 24/7

Kekal Aktif 24/7

Tidak perlu lagi tambah nilai untuk memastikan akaun anda aktif.

use-first-pay-later

Guna Dulu, Bayar Kemudian

Hanya bayar yuran akses pendahuluan dan yuran bulanan apabila anda menerima bil bulanan pertama anda.

carry-forward-credit

Bawa Kredit Ke Hadapan.

Tolak bil bulanan anda sehingga RM150 daripada baki kredit prabayar anda yang selebihnya.

Dapatkan Pelan Pascabayar Pilihan Anda.

{ "defaultSelectedTile": "u-postpaid-98", "planCardTopDesign": "wavy-curve", "planDetailListData": [ { "webPService": { "minHeight": 0, "minWidth": 0, "compressionQuality": 0.0 }, "planContainer": 1, "planDetailsPagePath": "/content/u-mobile/bm/personal/admin/mobile-plans-cards/u-postpaid-38", "anchorName": "u-postpaid-38", "ctaType": "none", "planStickerStyle": "variant-2", "planCardColor": "blue", "masterHeadImg": "/content/dam/u-mobile/personal/shared-masthead/postpaid-plan-masthead/UPostpaid-38.svg", "currentPrice": "38", "currentPriceSuffix": "/bulan", "rightCtaText": "Beli Sekarang", "rightCtaPath": "https://shop.u.com.my/um/offer-detail/463", "leftCtaText": "Tukar ke U", "leftCtaPath": "https://shop.u.com.my/um/postpaid", "topCtaText": "Naik Taraf Sekarang", "topCtaPath": "/content/u-mobile/bm/personal/support/self-help/upsize-your-plan.html", "planID": "u-postpaid-38", "planShortName": "U Postpaid 38", "fbbPlan": "N", "planValueTab": [ { "leftColText": "<p>Data Pantas</p>\r\n<p><span class=\"body-text-2\">5G &amp; 4G Internet</span></p>\r\n", "rightColText": "<p><b><span class=\"body-text-2\"><span class=\"diagonal-strikethru\">30GB</span></span></b></p>\r\n<p><b>60GB</b></p>\r\n", "useLeftColumnOnly": "N" }, { "leftColText": "<p>Ultra Hotspot 5G</p>\r\n<p><b><span class=\"body-text-2\"><span class=\"text-u-orange-1\">Untuk penyambungan <br />\r\nsemua peranti​</span></span></b></p>\r\n", "rightColText": "<p><b style=\"\"><span class=\"body-text-1\">Kongsi </span></b></p>\r\n<p><b style=\"\"><span class=\"body-text-1\">Daripada </span></b></p>\r\n<p><b style=\"\"><span class=\"body-text-1\">Data Pantas​</span></b><br />\r\n</p>\r\n", "useLeftColumnOnly": "N" }, { "leftColText": "<p>Panggilan ke Semua Rangkaian</p>\r\n", "rightColText": "<p><b>Tanpa Had</b></p>\r\n", "useLeftColumnOnly": "N" } ], "hasPage": true }, { "webPService": { "minHeight": 0, "minWidth": 0, "compressionQuality": 0.0 }, "planContainer": 2, "planDetailsPagePath": "/content/u-mobile/bm/personal/admin/mobile-plans-cards/u-postpaid-68", "anchorName": "u-postpaid-68", "ctaType": "none", "planStickerText": "BAHARU!", "planStickerStyle": "variant-2", "planCardColor": "red", "masterHeadImg": "/content/dam/u-mobile/personal/shared-masthead/postpaid-plan-masthead/UPostpaid-68.svg", "currentPrice": "68", "currentPriceSuffix": "/bulan", "additionalDescription": "<p>Dapatkan peranti 5G PERCUMA, hanya dengan kontrak 36 bulan kami.</p>\r\n<p> </p>\r\n<p><b><u>U SaveMore</u></b></p>\r\n<p>Miliki telefon PERCUMA dengan Penjimatan Tiada Tandingan.</p>\r\n<p> </p>\r\n<p><b><u>U FamilyShare</u></b></p>\r\n<p>Hubungkan yang tersayang dari RM38/talian, sehingga 2 talian U FamilyShare.​</p>\r\n<p><a href=\"/content/u-mobile/bm/personal/mobile-plans/postpaid/u-familyshare.html\"><span class=\"body-text-2\">Daftar sekarang!</span></a></p>\r\n", "rightCtaText": "Beli Sekarang", "rightCtaPath": "https://shop.u.com.my/um/offer-detail/462", "leftCtaText": "Tukar ke U", "leftCtaPath": "https://shop.u.com.my/um/postpaid", "topCtaText": "Naik Taraf Sekarang", "topCtaPath": "/content/u-mobile/bm/personal/support/self-help/upsize-your-plan.html", "planID": "u-postpaid-68", "planShortName": "U Postpaid 68", "fbbPlan": "N", "planValueTab": [ { "leftColText": "<p>Data Pantas </p>\r\n<p><span class=\"body-text-2\">5G &amp; 4G Internet</span></p>\r\n", "rightColText": "<p><b>200GB</b></p>\r\n", "useLeftColumnOnly": "N" }, { "leftColText": "<p>Ultra Hotspot 5G</p>\r\n<p><span class=\"body-text-2\" style=\"font-weight: bold;\"><span class=\"text-u-orange-1\">Untuk penyambungan <br />\r\n </span></span><span data-rte-class=\"rte-temp\"><span class=\"body-text-2\"><span data-rte-class=\"rte-temp\"><span class=\"text-u-orange-1\"><b>semua peranti​</b></span></span></span></span></p>\r\n", "rightColText": "<p><b>Kongsi </b></p>\r\n<p><b>Daripada </b></p>\r\n<p><b>Data Pantas​</b></p>\r\n", "useLeftColumnOnly": "N" }, { "leftColText": "<p>Panggilan ke Semua Rangkaian</p>\r\n", "rightColText": "<p><b>Tanpa Had </b></p>\r\n", "useLeftColumnOnly": "N" }, { "leftColText": "<p>Perantauan Antarabangsa</p>\r\n<p><span class=\"body-text-2\">5G &amp; 4G Internet</span></p>\r\n<p><span class=\"body-text-2\"><b><span class=\"text-u-orange-1\">(SG, IDN &amp; TH)​</span></b></span></p>\r\n", "rightColText": "<p><b>Kongsi </b></p>\r\n<p><b>Daripada </b></p>\r\n<p><b>Data Pantas​</b></p>\r\n", "useLeftColumnOnly": "N" }, { "leftColText": "<p>Panggilan Masuk Di Perantauan</p>\r\n<p><b><span class=\"body-text-2\"><span class=\"text-u-orange-1\">(SG, IDN &amp; TH)​</span></span></b></p>\r\n", "rightColText": "<p><b>Percuma</b></p>\r\n", "useLeftColumnOnly": "N" } ], "hasPage": true }, { "webPService": { "minHeight": 0, "minWidth": 0, "compressionQuality": 0.0 }, "planContainer": 3, "planDetailsPagePath": "/content/u-mobile/bm/personal/admin/mobile-plans-cards/u-postpaid-98", "anchorName": "u-postpaid-98", "ctaType": "none", "planStickerStyle": "variant-2", "planCardColor": "turquoise", "masterHeadImg": "/content/dam/u-mobile/personal/shared-masthead/postpaid-plan-masthead/UPostpaid-98.svg", "currentPrice": "98", "currentPriceSuffix": "/bulan", "additionalDescription": "<p><b><u>U PayLater</u></b></p>\r\n<p>Miliki peranti 5G terkini!</p>\r\n<p>Nikmati pelan pembayaran fleksibel dengan ansuran 0% hari ini.</p>\r\n<p> </p>\r\n<p><b><u>U FamilyShare</u></b></p>\r\n<p>Hubungkan yang tersayang dari RM38/talian, sehingga 6 talian U FamilyShare.</p>\r\n<p><a href=\"/content/u-mobile/bm/personal/mobile-plans/postpaid/u-familyshare.html\"><span class=\"body-text-2\">Daftar sekarang!</span></a></p>\r\n", "rightCtaText": "Beli Sekarang", "rightCtaPath": "https://shop.u.com.my/um/offer-detail/461", "topCtaText": "Naik Taraf Sekarang", "topCtaPath": "/content/u-mobile/bm/personal/support/self-help/upsize-your-plan.html", "planID": "u-postpaid-98", "planShortName": "U Postpaid 98", "fbbPlan": "N", "planValueTab": [ { "leftColText": "<p>Data Pantas </p>\r\n<p><span class=\"body-text-2\">5G &amp; 4G Internet</span></p>\r\n", "rightColText": "<p><b>1,000GB</b></p>\r\n", "useLeftColumnOnly": "N" }, { "leftColText": "<p>Ultra Hotspot 5G</p>\r\n<p><b><span class=\"body-text-2\"><span class=\"text-u-orange-1\">Untuk penyambungan <br />\r\n semua peranti​</span></span></b></p>\r\n", "rightColText": "<p><b>Kongsi </b></p>\r\n<p><b>Daripada </b></p>\r\n<p><b>Data Pantas​</b></p>\r\n", "useLeftColumnOnly": "N" }, { "leftColText": "<p>Panggilan ke Semua Rangkaian</p>\r\n", "rightColText": "<p><b>Tanpa Had </b></p>\r\n", "useLeftColumnOnly": "N" }, { "leftColText": "<p>Perantauan Antarabangsa</p>\r\n<p><span class=\"body-text-2\">5G &amp; 4G&nbsp;Internet</span><br>\r\n</p>\r\n", "rightColText": "<p><b>PERCUMA di&nbsp;<a href=\"/content/u-mobile/bm/personal/mobile-plans/roaming-idd/roaming.html#u-postpaid-68-98\">63 Destinasi</a></b></p>\r\n", "useLeftColumnOnly": "N" }, { "leftColText": "<p>Panggilan Masuk Di Perantauan</p>\r\n", "rightColText": "<p><b>Percuma</b></p>\r\n", "useLeftColumnOnly": "N" } ], "hasPage": true } ] }

Cara Menaik Taraf.

Pilih daripada saluran berikut.

myumobile-app

Aplikasi MyUMobile

Anda mungkin telah menerima notifikasi aplikasi. Terus ke 'Subscriber Rewards' untuk menaik taraf dengan serta-merta!

 

online

Dalam Talian

Layari stor dalam talian, pilin peranti pilihan dan pembayaran. Kemudian, isikan borang dalam talian dan tunggu pengesahan SMS.

 

in-store

Stor

Kunjungi stor U Mobile yang terdekat dan naik taraf ke pelan pascabayar kami.

 

 

 

sms

SMS

Anda mungkin telah menerima SMS daripada kami. Balas SMS untuk menaik taraf Pascabayar U Mobile!

Soalan Lazim

Dapatkan jawapan anda di sini.

{ "dropdownFaqProperties": [ { "title": "Soalan Lazim", "value": "faqs", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/faqs.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Stor Online", "value": "online-store", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/faqs/online-store.html" }, { "title": "Peranti", "value": "devices", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/faqs/devices.html" }, { "title": "Pelan Mudah Alih", "value": "mobile-plans", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/faqs/mobile-plans.html" }, { "title": "Jalur Lebar", "value": "broadband", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/faqs/broadband.html" }, { "title": "Perkhidmatan Digital", "value": "digital-services", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/faqs/digital-services.html" }, { "title": "Acara", "value": "happenings", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/faqs/happenings.html" }, { "title": "Perkhidmatan Nilai Ditambah", "value": "value-added-services", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/faqs/value-added-services.html" }, { "title": "Pertanyaan Umum", "value": "general-enquiries", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/faqs/general-enquiries.html" }, { "title": "Cukai Perkhidmatan", "value": "service-tax", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/faqs/service-tax.html" }, { "title": "Lain-lain", "value": "others", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/faqs/others.html" } ] }, { "title": "Carian Stor", "value": "store-finder", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/store-finder.html", "isGroupLabel": true, "childList": [] }, { "title": "Ujian Kelajuan", "value": "speedtest", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/speedtest.html", "isGroupLabel": true, "childList": [] }, { "title": "Terma & Syarat", "value": "terms-conditions", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/terms-conditions.html", "isGroupLabel": true, "childList": [] }, { "title": "Hubungi Kami", "value": "contact-us", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/contact-us.html", "isGroupLabel": true, "childList": [] }, { "title": "MyUMobile App", "value": "myumobile-app", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/myumobile-app.html", "isGroupLabel": true, "childList": [] }, { "title": "Bantuan Kendiri", "value": "self-help", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/self-help.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Naik Taraf Prabayar ke Pascabayar", "value": "upgrade-prepaid-to-postpaid-details-page", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/self-help/upgrade-prepaid-to-postpaid-details-page.html" }, { "title": "Rebat Sepanjang Hayat untuk Komuniti Berkeupayaan Istimewa", "value": "lifetime-rebate-for-specially-abled-community-content", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/self-help/lifetime-rebate-for-specially-abled-community-content.html" }, { "title": "eSIM", "value": "esim", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/self-help/esim.html" }, { "title": "Kaedah Pembayaran Bil", "value": "bill-payment-methods", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/self-help/bill-payment-methods.html" }, { "title": "Pendaftaran Sendiri Prabayar WeChat", "value": "wechat-prepaid-self-registration", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/self-help/wechat-prepaid-self-registration.html" }, { "title": "Pengaktifan Talian Stor Online", "value": "online-store-line-activation", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/self-help/online-store-line-activation.html" }, { "title": "Panduan Pendaftaran Prabayar", "value": "prepaid-registration-guideline", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/self-help/prepaid-registration-guideline.html" }, { "title": "Fahami Bil Anda", "value": "understand-your-bill", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/self-help/understand-your-bill.html" }, { "title": "Naik Taraf Pelan Anda", "value": "upsize-your-plan", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/self-help/upsize-your-plan.html" }, { "title": "Beli Pelan Prabayar Dalam Talian", "value": "purchase-prepaid-plans-online", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/self-help/purchase-prepaid-plans-online.html" }, { "title": "Pendaftaran Sendiri Prabayar", "value": "prepaid-self-registration", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/self-help/prepaid-self-registration.html" }, { "title": "Beli Pelan Prabayar Dalam Talian v2", "value": "purchase-prepaid-plans-online1", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/self-help/purchase-prepaid-plans-online1.html" }, { "title": "Pembayaran U Mobile via FPX - U Mobile | Kendiri", "value": "maybank-mgate-guideline", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/self-help/maybank-mgate-guideline.html" } ] }, { "title": "Notis Penting", "value": "important-notices", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/important-notices.html", "isGroupLabel": true, "childList": [] }, { "title": "Kesedaran Sindiket Penipuan", "value": "scam-awareness", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/scam-awareness.html", "isGroupLabel": true, "childList": [] }, { "title": "Rangkaian", "value": "network", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/network.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Peta Liputan", "value": "coverage-map", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/network/coverage-map.html" }, { "title": "Jendela", "value": "jendela", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/network/jendela.html" }, { "title": "VoLTE & VoWiFi", "value": "volte-vowifi", "url": "/content/u-mobile/bm/personal/support/network/volte-vowifi.html" } ] } ], "dropdownDefault": "/content/u-mobile/bm/personal/support/self-help/upgrade-prepaid-to-postpaid-details-page.html", "breadCrumbs": [] }
faq personal postpaid

Dapatkan Lebih Banyak Bantuan Dengan U Mobile

​Hubungi kami melalui saluran berikut untuk bantuan lanjut.

my-u-mobile-app

MyUMobile App

Hubungi kami melalui MyUMobile App.

 

facebook

Facebook

Hantarkan mesej anda melalui Messenger.

 

twitter

Twitter

Tweet pertanyaan dan kami akan hubungi anda secepat mungkin.

{ "siteTheme": "theme-personal" }
Kami menggunakan kuki untuk memberikan pengalaman terbaik dengan menyediakan kandungan paling relevan untuk anda. Klik 'Teruskan' untuk menikmati prestasi optimum. Lihat Notis Privasi kami untuk info lanjut.