• Rakyat Malaysia dan pemastautin tetap Malaysia dikehendaki memberikan NRIC semasa pendaftaran Pascabayar. 
  • Bukan warganegara Malaysia / warga asing dikehendaki menyediakan pasport semasa pendaftaran Pascabayar.