வீட்டிலிருக்கும் உங்கள் அன்பிற்குரியவர்களுடன்
தொகையைப் பகிர்ந்துகொள்ளுங்கள்

pulsa

பிரிபெய்ட் தொகை அதிகரிப்பு படிகள்

{ "stepList": [{"stepImg":"/content/dam/u-mobile/personal/mobile-plans/migrant/step-by-step/step-1.svg","stepTitle":"படி 1","stepDesc":"\u003cb\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(255,133,27);\"\u003e*118*3*3# என அழுத்தி அழைப்பு விசையை அழுத்துங்கள்\u0026nbsp;\u003c/span\u003e\u003c/b\u003e\u003cbr\u003e\r\n","step":1},{"stepImg":"/content/dam/u-mobile/personal/mobile-plans/migrant/step-by-step/step-2.svg","stepTitle":"படி 2","stepDesc":"Pilih negara:\u003cbr /\u003e\r\n1. Bangladesh\u003cbr /\u003e\r\n2. Indonesia\u003cbr /\u003e\r\n3. Vietnam\u003cbr /\u003e\r\n\u003cspan style\u003d\"color: rgb(255,133,27);\"\u003e4. India\u003c/span\u003e\u003cbr /\u003e\r\n5. Nepal\u003cbr /\u003e\r\n6. Pakistan\u003cbr /\u003e\r\n7. Philippines\u003cbr /\u003e\r\n\u003cbr /\u003e\r\n\u003cb\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(255,133,27);\"\u003eஇந்தியாவிற்கு 4-ஐ தெரிவு செய்யுங்கள்\u003c/span\u003e\u003c/b\u003e","step":2},{"stepImg":"/content/dam/u-mobile/personal/mobile-plans/migrant/step-by-step/step-3.svg","stepTitle":"படி 3","stepDesc":"\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\r\nபின்வருவனவற்றைத் தெரிவு செய்யுங்கள்:\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e1. கைத்தொலைபேசியில் இருப்புத் தொகையை அதிகரியுங்கள்\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e2. கைத்தொலைபேசியில் இணைய ஒதுக்கீட்டை அதிகரியுங்கள்\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\r\n0. திரும்பிச் செல்ல\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cb\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(255,133,27);\"\u003eதொகையைத் தெரிவு செய்யுங்கள்\u003c/span\u003e\u003c/b\u003e\u003c/p\u003e\r\n","step":3},{"stepImg":"/content/dam/u-mobile/personal/mobile-plans/migrant/step-by-step/step-4.svg","stepTitle":"படி 4","stepDesc":"\u003cp\u003e\u003cbr /\u003e\r\nபெறுநரின் கைத்தொலைபேசி எண்ணைப் பதிவிடுங்கள்:\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e(eg, 919512345678)\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e0. திரும்பிச் செல்ல\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cb style\u003d\"\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(255,133,27);\"\u003eபெறுநரின் கைத்தொலைபேசி எண்ணைப் பதிவிடுங்கள்\u003c/span\u003e\u003c/b\u003e\u003cbr /\u003e\r\n\u003c/p\u003e\r\n","step":4},{"stepImg":"/content/dam/u-mobile/personal/mobile-plans/migrant/step-by-step/step-5.svg","stepTitle":"படி 5","stepDesc":"\u003cp\u003eதேர்வைத் செய்து உங்களின் இடுபெயரைத் தெரிவு செய்யுங்கள்:\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e1. INR50 \u003d RM6\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e2. INR100 \u003d RM11\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e3. INR200 \u003d RM21\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e4. INR500 \u003d RM52\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cbr /\u003e\r\n1, 2, 3, 4 என தயவு செய்து பதிலளியுங்கள்\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cb\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(255,133,27);\"\u003eதேர்வைத் தெரிவு செய்யுங்கள்\u003c/span\u003e\u003c/b\u003e\u003c/p\u003e\r\n","step":5},{"stepImg":"/content/dam/u-mobile/personal/mobile-plans/migrant/step-by-step/step-6.svg","stepTitle":"படி 6","stepDesc":"\u003cp\u003eநீங்கள் 95912345678–க்கு MMK3000 என அனுப்புகிறீர்கள்\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003eஉங்களின் U Mobile இருப்புத் தொகையிலிருந்து RM15 கழிக்கப்படும்\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e1. உறுதி செய்ய\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e0. பிரதான பட்டியல்\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cb\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(255,133,27);\"\u003eபரிவர்த்தனையை உறுதிபடுத்துங்கள்\u003c/span\u003e\u003c/b\u003e\u003c/p\u003e\r\n","step":6}] }
  1. img alt
    {{item.step}}

    {{item.stepTitle}}

  1. img alt
    {{item.step}}

    {{item.stepTitle}}