သင္ခ်စ္ေသာသူမ်ားႏွင့္အတူ
ဖုန္းေဘလ္မွ်ေဝရန္ ေနာက္သုိ႔ ပင္မ

pulsa

လုပ္ေဆာင္ပံုအဆင့္မ်ား (ဖုန္းခရက္ဒစ္)

{ "stepList": [{"stepImg":"/content/dam/u-mobile/personal/mobile-plans/migrant/step-by-step/step-1.svg","stepTitle":"အဆင့္ 1","stepDesc":"\u003cb\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(255,133,27);\"\u003e*118*3*3# ကို ေခၚပါ\u003c/span\u003e\u003c/b\u003e\u003cbr\u003e\r\n","step":1},{"stepImg":"/content/dam/u-mobile/personal/mobile-plans/migrant/step-by-step/step-2.svg","stepTitle":"အဆင့္ 2","stepDesc":"\u003cp\u003e\u003cbr /\u003e\r\nႏိုင္ငံကိုေ႐ြးပါ:\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e7. Philippines\u003cbr /\u003e\r\n8. China\u003cbr /\u003e\r\n9. Thailand\u003cbr /\u003e\r\n10. Sri Lanka\u003cbr /\u003e\r\n11. Cambodia\u003cbr /\u003e\r\n\u003cspan style\u003d\"color: rgb(255,133,27);\"\u003e12. Myanmar\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cb style\u003d\"\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(255,133,27);\"\u003e12 (ျမန္မာ) ကို ေ႐ြးပါ\u003c/span\u003e\u003c/b\u003e\u003c/p\u003e\r\n","step":2},{"stepImg":"/content/dam/u-mobile/personal/mobile-plans/migrant/step-by-step/step-3.svg","stepTitle":"အဆင့္ 3","stepDesc":"\u003cp\u003eေက်းဇူးျပဳၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္ပါ:\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e1. ဖုန္းခရက္ဒစ္ျဖည့္မည\u003cbr /\u003e\r\n2. ဖုန္းေဒတာျဖည့္မည\u003cbr /\u003e\r\n0. ပန္သြားရန\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cb\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(255,133,27);\"\u003eခရက္ဒစ္ကို ေ႐ြးပါ\u003c/span\u003e\u003c/b\u003e\u003c/p\u003e\r\n","step":3},{"stepImg":"/content/dam/u-mobile/personal/mobile-plans/migrant/step-by-step/step-4.svg","stepTitle":"အဆင့္ 4","stepDesc":"\u003cp\u003eလက္ခံရယူမည့္သူ၏ ဖုန္းနံပါတ္ကို ထည့္ပါ:\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e(e.g. 95912345678)\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cbr /\u003e\r\n0. ပန္သြားရန\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cb\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(255,133,27);\"\u003eလက္ခံရယူမည့္သူ၏ ဖုန္းနံပါတ္ကို ထည့္ပါ\u003c/span\u003e\u003c/b\u003e\u003c/p\u003e\r\n","step":4},{"stepImg":"/content/dam/u-mobile/personal/mobile-plans/migrant/step-by-step/step-5.svg","stepTitle":"အဆင့္ 5","stepDesc":"\u003cp\u003e\u003cbr /\u003e\r\nတန္ဖိုးပမာဏကို ေ႐ြးပါ:\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e1. MMK300 \u003d RM15\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e2. MMK5000 \u003d RM24\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cbr /\u003e\r\n1, 2 ကို ႏွိပ္ပါ\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cb\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(255,133,27);\"\u003eတန္ဖိုးပမာဏကို ေ႐ြးပါ\u003c/span\u003e\u003c/b\u003e\u003c/p\u003e\r\n","step":5},{"stepImg":"/content/dam/u-mobile/personal/mobile-plans/migrant/step-by-step/step-6.svg","stepTitle":"အဆင့္ 6","stepDesc":"\u003cp\u003eသင္သည္ 95912345678 သို႔ MMK3000 ပို႔ေနပါၿပီ။ သင္၏ U Mobile ခရက္ဒစ္မွ RM15 ျဖတ္သြားပါလိမ့္မည္။\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e1. အတည္ျပဳ\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e00. ပင္မစာမ်က္ႏွာ\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cb\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(255,133,27);\"\u003eလုပ္ေဆာင္မႈကို အတည္ျပဳပါ\u003c/span\u003e\u003c/b\u003e\u003c/p\u003e\r\n","step":6}] }
  1. img alt
    {{item.step}}

    {{item.stepTitle}}

  1. img alt
    {{item.step}}

    {{item.stepTitle}}