{ "hideAfter": false, "hideGeneralNotification": false, "rotationTimer": 35, "importantNotificationList": [{"LOG":{"name":"com.umobile.core.pojo.NotificationPojo"},"startDateTime":"2024-01-29T06:00:00.000+08:00","endDateTime":"2024-02-05T23:59:00.000+08:00","desc":"\u003cp\u003eOur Online Store is currently undergoing a scheduled maintenance upgrade from 30 Jan - 6 Feb.\u003c/p\u003e\r\n","ctaPath":"","now":{"year":2024,"month":4,"day":13},"instant":{"seconds":1712937600,"nanos":0},"nowDate":"Apr 13, 2024, 12:00:00 AM","nowTime":"2024-04-13","validTime":0},{"LOG":{"name":"com.umobile.core.pojo.NotificationPojo"},"startDateTime":"2024-01-29T06:00:00.000+08:00","endDateTime":"2024-02-05T23:59:00.000+08:00","desc":"\u003cp\u003eKindly visit our \u003ca href\u003d\"/content/u-mobile/en/personal/support/store-finder.html\" target\u003d\"_blank\"\u003enearest store\u003c/a\u003e for assistance on purchases \u0026amp; port-in requests. Thank you.\u003c/p\u003e\r\n","ctaPath":"","now":{"year":2024,"month":4,"day":13},"instant":{"seconds":1712937600,"nanos":0},"nowDate":"Apr 13, 2024, 12:00:00 AM","nowTime":"2024-04-13","validTime":0}] }
icon
icon
{ "serviceUrlSearchSuggestion": "/content/u-mobile/en/personal/jcr:content/header.suggestions", "searchResultPagePath": "/content/u-mobile/en/personal/search-results.html" }

आजै उत्तम मूल्यको प्रिपेड योजना प्राप्त गर्नुहोस्!

असीमित 4G डाटा र कल अब हरेक दिन निःशुल्क एकदमै द्रुत गतिको 5G डाटा र ३० मिनेट IDD कलको साथ अपग्रेड गरिएको छ। 

Best Value Plan

उत्तम मूल्य योजना

न्यूनतम RM२५ प्रति महिनाबाट। 

Unlimited 4G Data & Calls

असीमित 4G डाटा र कल

हरेक दिन आफ्नो मनपर्ने चलचित्र स्ट्रिम गर्नुहोस्, दिनभर गेम खेल्नुहोस्, दिन रात र धेरैभन्दा धेरै आफ्नो मनपर्ने सङ्गीत सुन्नुहोस्।

FREE super fast 5G Data​

​निःशुल्क एकदमै द्रुत गतिको 5G डाटा

दैनिक स्पिड बुस्टर वा हरेक शनिवार र आइतबार असीमित 5G मार्फत निःशुल्क उच्चगतिको 5G/4G डाटा रिडिम गर्नुहोस्।

FREE 30 minutes IDD Calls

निःशुल्क ३०-मिनेटको IDD कल

उत्कृष्ट IDD १३१० का साथ घरमा आफ्ना प्रियजनहरूलाई डायल गर्नका लागि नि:शुल्क ३०-मिनेटको IDD कलको आनन्द लिनुहोस्

तपाईंको रोजाइको असीमित योजना चयन गर्नुहोस्

आजै U मा स्विच गर्नुहोस्।

{ "defaultSelectedTile": "", "planCardTopDesign": "wavy-curve", "planDetailListData": [ { "webPService": { "minHeight": 0, "minWidth": 0, "compressionQuality": 0.0 }, "planContainer": 1, "planDetailsPagePath": "/content/u-mobile/en/personal/admin/migrant-mobile-plan-cards/nepal/u25", "anchorName": "u25", "ctaType": "left", "planStickerText": "उत्तम मूल्य", "planStickerStyle": "variant-2", "planCardColor": "turquoise", "masterHeadImg": "/content/dam/u-mobile/personal/mobile-plans/prepaid/hub/plan-masthead/U25.png/jcr:content/renditions/cq5dam.web.265.42.webp", "currentPrice": "25", "currentPriceSuffix": "/महिना", "additionalDescription": "<p><b><u>असीमित हटस्पट</u></b></p>\r\n<p>RM५/३० दिन</p>\r\n", "planValueTab": [ { "leftColText": "<p>दैनिक स्पिड बुस्टर</p>\r\n", "rightColText": "<p><b>निर्बाध 5G/4G को गति (३० घण्टा/महिना)</b></p>\r\n", "useLeftColumnOnly": "N" }, { "leftColText": "<p><b>डाटा</b></p>\r\n", "rightColText": "<p><b>३Mbps मा असीमित </b></p>\r\n", "useLeftColumnOnly": "N" }, { "leftColText": "<p>कल</p>\r\n", "rightColText": "<p><b>असीमित</b></p>\r\n", "useLeftColumnOnly": "N" } ], "hasPage": true }, { "webPService": { "minHeight": 0, "minWidth": 0, "compressionQuality": 0.0 }, "planContainer": 2, "planDetailsPagePath": "/content/u-mobile/en/personal/admin/migrant-mobile-plan-cards/nepal/u35", "anchorName": "u35", "ctaType": "left", "planStickerText": "अत्यधिक बिक्री भएको", "planStickerStyle": "variant-2", "planCardColor": "yellow", "masterHeadImg": "/content/dam/u-mobile/personal/mobile-plans/prepaid/hub/plan-masthead/U35.png/jcr:content/renditions/cq5dam.web.265.42.webp", "currentPrice": "35", "currentPriceSuffix": "/महिना", "additionalDescription": "<p><b><u>असीमित हटस्पट</u></b></p>\r\n<p>RM५/३० दिन</p>\r\n", "planValueTab": [ { "leftColText": "<p>असीमित 5G हप्तान्तहरू</p>\r\n", "rightColText": "<p><b>हप्तान्तहरूमा निर्बाध 5G/4G को गति</b></p>\r\n", "useLeftColumnOnly": "N" }, { "leftColText": "<p>डाटा</p>\r\n", "rightColText": "<p><b>६Mbps मा असीमित </b></p>\r\n", "useLeftColumnOnly": "N" }, { "leftColText": "<p>कल</p>\r\n", "rightColText": "<p><b>असीमित</b></p>\r\n", "useLeftColumnOnly": "N" }, { "leftColText": "<p>मोबाइल हटस्पट<br />\r\n<br />\r\n</p>\r\n", "rightColText": "<p><b>३GB</b></p>\r\n<p> </p>\r\n", "useLeftColumnOnly": "N" } ], "hasPage": true }, { "webPService": { "minHeight": 0, "minWidth": 0, "compressionQuality": 0.0 }, "planContainer": 3, "planDetailsPagePath": "/content/u-mobile/en/personal/admin/migrant-mobile-plan-cards/nepal/u40", "anchorName": "u40", "ctaType": "left", "planStickerText": "असीमित हटस्पट", "planStickerStyle": "variant-2", "planCardColor": "blue", "masterHeadImg": "/content/dam/u-mobile/personal/mobile-plans/prepaid/hub/plan-masthead/U40.png/jcr:content/renditions/cq5dam.web.265.42.webp", "currentPrice": "40", "currentPriceSuffix": "/महिना", "planValueTab": [ { "leftColText": "<p>असीमित 5G हप्तान्तहरू</p>\r\n", "rightColText": "<p><b>हप्तान्तहरूमा निर्बाध 5G/4G को गति</b></p>\r\n", "useLeftColumnOnly": "N" }, { "leftColText": "<p>डाटा</p>\r\n", "rightColText": "<p><b>६Mbps मा असीमित </b></p>\r\n", "useLeftColumnOnly": "N" }, { "leftColText": "<p>कल</p>\r\n", "rightColText": "<p><b>असीमित</b></p>\r\n", "useLeftColumnOnly": "N" }, { "leftColText": "<p>मोबाइल हटस्पट</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n", "rightColText": "<p><b>असीमित</b></p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n", "useLeftColumnOnly": "N" } ], "hasPage": true }, { "webPService": { "minHeight": 0, "minWidth": 0, "compressionQuality": 0.0 }, "planContainer": 4, "planDetailsPagePath": "/content/u-mobile/en/personal/admin/migrant-mobile-plan-cards/nepal/u50", "anchorName": "u50", "ctaType": "left", "planStickerText": "नयाँ | २X गति", "planStickerStyle": "variant-2", "planCardColor": "magenta", "masterHeadImg": "/content/dam/u-mobile/personal/mobile-plans/prepaid/hub/plan-masthead/U50.png/jcr:content/renditions/cq5dam.web.265.42.webp", "currentPrice": "50", "currentPriceSuffix": "/महिना", "planValueTab": [ { "leftColText": "<p>असीमित 5G हप्तान्त</p>\r\n", "rightColText": "<p><b>हप्तान्तहरूमा निर्बाध 5G/4G को गति</b></p>\r\n", "useLeftColumnOnly": "N" }, { "leftColText": "<p>डाटा</p>\r\n", "rightColText": "<p><b>१२Mbps मा असीमित </b></p>\r\n", "useLeftColumnOnly": "N" }, { "leftColText": "<p>कल</p>\r\n", "rightColText": "<p><b>असीमित</b></p>\r\n", "useLeftColumnOnly": "N" }, { "leftColText": "<p>मोबाइल हटस्पट</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n", "rightColText": "<p><b>असीमित</b></p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n", "useLeftColumnOnly": "N" } ], "hasPage": true } ] }

उचित प्रयोग नीति: तपाईंले U25 मा 30GB को डाटा र U35 मा 100GB को डाटा प्रयोग गरिसकेपश्चात् तपाईंले 512Kbps मा घटेको स्पिड अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ ।

*1 घण्टा/दिनको हिसाबले रिडिम गर्न सकिने

*निष्पक्ष उपयोग नीति (FUP) लागू हुन्छ।

दैनिक स्पिड बुस्टर हरेक दिन प्रति दिन 1 घण्टा रिडिम गर्न सकिन्छ र Unlimited 5G Weekends (शनिवार र आइतवार) साप्ताहिक रूपमा MyUMobile एपबाट रिडिम गर्न सकिन्छ।

आफ्नो साथीसँग डाटा शेयर गर्न थप गतिको आवश्यकता छ? हाम्रो बुस्टर एड-अन्समा सदस्यता लिनुहोस्।

सदस्यता लिनका लागि MyUMobile App डाउनलोड गर्नुहोस् वा * ११८# डायल गर्नुहोस्।

{ "dropdownFaqProperties": [ { "title": "Postpaid", "value": "postpaid", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/postpaid.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Postpaid Plans", "value": "postpaid-plans", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/postpaid/postpaid-plans.html" }, { "title": "Postpaid Add-Ons", "value": "postpaid-add-ons", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/postpaid/postpaid-add-ons.html" }, { "title": "U FamilyShare Postpaid", "value": "u-familyshare", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/postpaid/u-familyshare.html" }, { "title": "Be Unbeatable | U Mobile", "value": "the-unbeatables", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/postpaid/the-unbeatables.html" } ] }, { "title": "Prepaid", "value": "prepaid", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Monthly Plans​", "value": "u-prepaid", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/u-prepaid.html" }, { "title": "Unlimited FUNZ Prepaid", "value": "unlimited-funz-starter-pack", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/unlimited-funz-starter-pack.html" }, { "title": "Giler Unlimited Prepaid", "value": "giler-unlimited-prepaid", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/giler-unlimited-prepaid.html" }, { "title": " Unlimited Mobile Internet ", "value": "unlimited-mobile-internet", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/unlimited-mobile-internet.html" }, { "title": "Giler Talk GT30", "value": "giler-talk-gt30", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/giler-talk-gt30.html" }, { "title": "Daily and Weekly Plans", "value": "daily-and-weekly-data-plans", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/daily-and-weekly-data-plans.html" }, { "title": "EPIKKK Video3", "value": "epikkk-video-3", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/epikkk-video-3.html" }, { "title": "Indonesia", "value": "indonesia", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/indonesia.html" }, { "title": "Bangladesh", "value": "bangladesh", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/bangladesh.html" }, { "title": "Nepal", "value": "nepal", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/nepal.html" }, { "title": "India", "value": "india", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/india.html" }, { "title": "Myanmar", "value": "myanmar", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/myanmar.html" }, { "title": "Pakistan", "value": "pakistan", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/pakistan.html" }, { "title": "CreditSOS", "value": "credit-sos", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/credit-sos.html" }, { "title": "CreditShare", "value": "credit-share", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/credit-share.html" }, { "title": "Top Up", "value": "top-up", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/top-up.html" }, { "title": "Travellers Plan", "value": "travellers-plan", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/travellers-plan.html" } ] }, { "title": "Roaming & IDD ", "value": "roaming-idd", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "U Data Roam ", "value": "u-data-roam", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd/u-data-roam.html" }, { "title": "Roaming Rates ", "value": "roaming-rates", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd/roaming-rates.html" }, { "title": "Best IDD 1310", "value": "best-idd-1310", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd/best-idd-1310.html" }, { "title": "International Direct Dial (IDD)", "value": "international-direct-dial-idd", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd/international-direct-dial-idd.html" }, { "title": "U Data Roam ", "value": "u-data-roam-backup-20220411", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd/u-data-roam-backup-20220411.html" }, { "title": "Roaming", "value": "roaming", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd/roaming.html" }, { "title": "International Direct Dial (IDD)", "value": "international-direct-dial", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd/international-direct-dial.html" } ] }, { "title": "Switch To U ", "value": "switch-to-u", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/switch-to-u.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Switch to Prepaid", "value": "switch-to-prepaid", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/switch-to-u/switch-to-prepaid.html" }, { "title": "Switch to Postpaid", "value": "switch-to-postpaid", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/switch-to-u/switch-to-postpaid.html" } ] }, { "title": "MyUmobile App", "value": "myumobile-app", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/myumobile-app.html", "isGroupLabel": true, "childList": [] }, { "title": "U Borneo Plan", "value": "borneo", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/borneo.html", "isGroupLabel": true, "childList": [] } ], "dropdownDefault": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/nepal.html", "breadCrumbs": [] }

आफ्नो प्रिपेड सिम प्याक र टप अप भाउचर U Mobile पसल वा तपसिलको हाम्रा कुनै पनि साझेदार पसलबाट प्राप्त गर्नुहोस्।

{ "componentId": "a_RzxY9g" } { "activeTab": "convenience-store", "activeTabCta": "सुविधा पसल" }
सुविधा पसल
मिनी बजार
सुपरमार्केट
पेट्रोल स्टेसन
7 eleven
99 speed mart
daily
happy mart
mergato
bilabila mart
tesco
Econsave
giant
mergato
Econsave
giant
mynews
tesco
Econsave
happy mart
happy mart
tesco
Econsave
giant

अन्य प्रिपेड सेवाहरू

CreditSOS मार्फत अग्रीम क्रेडिट प्राप्त गर्नुहोस्, CreditShare मार्फत क्रेडिट स्थानान्तरण गर्नुहोस् वा U Mobile मार्फत आफ्नो मोबाइलमा एप्लिकेशनहरू खरिद गर्नुहोस्।

{ "componentId": "t7qetgY" }
अग्रिम क्रेडिट
क्रेडिट स्थानान्तरण
एप खरिद

CreditSOS मार्फत अग्रीम प्रिपेड क्रेडिटका लागि अनुरोध गर्नुहोस् 

{ "stepList": [{"stepImg":"/content/dam/u-mobile/personal/mobile-plans/migrant/indonesia/20230223/credit-advance-step-1.svg","stepTitle":"चरण १","stepDesc":"\u003cb\u003eMyUMobile App\u003c/b\u003e लन्च गर्नुहोस् र All Services अन्तर्गत \u003cb\u003eCreditSOS\u003c/b\u003e चयन गर्नुहोस्","step":1},{"stepImg":"/content/dam/u-mobile/personal/mobile-plans/migrant/indonesia/20230223/credit-advance-step-2.svg","stepTitle":"२ चरण २","stepDesc":"\u003cb\u003eRequest CreditSOS\u003c/b\u003e चयन गर्नुहोस्, क्रेडिट रकम छनोट गर्नुहोस् र तपाईंले तुरून्तै क्रेडिट प्राप्त गर्नु हुने छ।","step":2}] }
 1. img alt
  {{item.step}}

  {{item.stepTitle}}

 1. img alt
  {{item.step}}

  {{item.stepTitle}}

क्रेडिट स्थानान्तरण

{ "stepList": [{"stepImg":"/content/dam/u-mobile/personal/mobile-plans/migrant/indonesia/20230223/step-1.svg","stepTitle":"चरण १","stepDesc":"\u003cb\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(255,133,27);\"\u003e*११८*३*३# डायल गर्नुहोस्\u003c/span\u003e\u003c/b\u003e\u003cbr\u003e\r\n","step":1},{"stepImg":"/content/dam/u-mobile/personal/mobile-plans/migrant/indonesia/20230223/step-2.svg","stepTitle":"चरण २","stepDesc":"Choose country:\u003cbr\u003e\r\n1. Bangladesh\u003cbr\u003e\r\n2. Indonesia\u003cbr\u003e\r\n3. Vietnam\u003cbr\u003e\r\n4. India\u003cbr\u003e\r\n5. Nepal\u003cbr\u003e\r\n6. Pakistan\u003cbr\u003e\r\n7.\u0026nbsp;Filipina\u003cbr\u003e\r\n\u003cbr\u003e\r\n\u003cb\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(255,133,27);\"\u003eएउटा देश छान्नुहोस्\u003c/span\u003e\u003c/b\u003e","step":2},{"stepImg":"/content/dam/u-mobile/personal/mobile-plans/migrant/indonesia/20230223/step-3.svg","stepTitle":"चरण ३","stepDesc":"Please choose:\u003cbr\u003e\r\n1. Refill credit balance\u003cbr\u003e\r\n2. Refill data balance\u003cbr\u003e\r\n0.\u0026nbsp;Back\u003cbr\u003e\r\n\u003cbr\u003e\r\n\u003cb\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(255,133,27);\"\u003eक्रेडिट चयन गर्नुहोस्\u003c/span\u003e\u003c/b\u003e","step":3},{"stepImg":"/content/dam/u-mobile/personal/mobile-plans/migrant/indonesia/20230223/step-4.svg","stepTitle":"चरण ४","stepDesc":"Please enter your receiver number:\u003cbr\u003e\r\n(example, 628123457)\u003cbr\u003e\r\n1.\u0026nbsp;Back\u003cbr\u003e\r\n\u003cbr\u003e\r\n\u003cb\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(255,133,27);\"\u003eप्राप्तकर्ताको नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस्\u003c/span\u003e\u003c/b\u003e","step":4},{"stepImg":"/content/dam/u-mobile/personal/mobile-plans/migrant/indonesia/20230223/step-5.svg","stepTitle":"चरण ५","stepDesc":"\u003cp\u003ePlease select a denomination:\u003cbr\u003e\r\n1. IDR5K \u003d RM4\u003cbr\u003e\r\n2. IDR10K \u003d RM6\u003cbr\u003e\r\n3. IDR20K \u003d RM11\u003cbr\u003e\r\n4. IDR50K \u003d RM25\u003cbr\u003e\r\nPlease type 1,2,3,4\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cb\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(255,133,27);\"\u003eवर्ग चयन गर्नुहोस्\u003c/span\u003e\u003c/b\u003e\u003c/p\u003e\r\n","step":5},{"stepImg":"/content/dam/u-mobile/personal/mobile-plans/migrant/indonesia/20230223/step-6.svg","stepTitle":"चरण ६","stepDesc":"You will send IDR5000 to 628123456797.\u003cbr\u003e\r\nU Mobile credit will be deducted at RM4.00\u003cbr\u003e\r\n1. Confirm\u003cbr\u003e\r\n00. Main menu\u003cbr\u003e\r\n\u003cbr\u003e\r\n\u003cb\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(255,133,27);\"\u003eलेनदेन पुष्टि गर्नुहोस्\u003c/span\u003e\u003c/b\u003e","step":6}] }
 1. img alt
  {{item.step}}

  {{item.stepTitle}}

 1. img alt
  {{item.step}}

  {{item.stepTitle}}

एप्लिकेसनहरू खरिद गर्नुहोस् र U मोबाइल डाइरेक्ट क्यारियर बिलिङ मार्फत भुक्तानी गर्नुहोस्

{ "stepList": [{"stepImg":"/content/dam/u-mobile/personal/mobile-plans/migrant/indonesia/20230223/app-purchase-step-1.svg","stepTitle":"चरण १","stepDesc":"खरिदका लागि एप्लिकेसन वा सामग्री चयन गर्नुहोस्","step":1},{"stepImg":"/content/dam/u-mobile/personal/mobile-plans/migrant/indonesia/20230223/app-purchase-step-2.svg","stepTitle":"चरण २","stepDesc":"\u003cb\u003epay with U Mobile\u003c/b\u003e चयन गर्नुहोस्।","step":2},{"stepImg":"/content/dam/u-mobile/personal/mobile-plans/migrant/indonesia/20230223/app-purchase-step-3.svg","stepTitle":"चरण ३","stepDesc":"\u003cb\u003eBUY\u003c/b\u003e क्लिक गर्नुहोस् र सकियो!\u0026nbsp;","step":3}] }
 1. img alt
  {{item.step}}

  {{item.stepTitle}}

 1. img alt
  {{item.step}}

  {{item.stepTitle}}

Frequently Asked Questions

Get your questions answered here.​

{ "componentId": "yNNjsh0" }
Prepaid U Plans
SIM Pack
Hotspot
High Speed
{ "dropdownFaqProperties": [ { "title": "Postpaid", "value": "postpaid", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/postpaid.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Postpaid Plans", "value": "postpaid-plans", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/postpaid/postpaid-plans.html" }, { "title": "Postpaid Add-Ons", "value": "postpaid-add-ons", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/postpaid/postpaid-add-ons.html" }, { "title": "U FamilyShare Postpaid", "value": "u-familyshare", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/postpaid/u-familyshare.html" }, { "title": "Be Unbeatable | U Mobile", "value": "the-unbeatables", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/postpaid/the-unbeatables.html" } ] }, { "title": "Prepaid", "value": "prepaid", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Monthly Plans​", "value": "u-prepaid", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/u-prepaid.html" }, { "title": "Unlimited FUNZ Prepaid", "value": "unlimited-funz-starter-pack", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/unlimited-funz-starter-pack.html" }, { "title": "Giler Unlimited Prepaid", "value": "giler-unlimited-prepaid", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/giler-unlimited-prepaid.html" }, { "title": " Unlimited Mobile Internet ", "value": "unlimited-mobile-internet", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/unlimited-mobile-internet.html" }, { "title": "Giler Talk GT30", "value": "giler-talk-gt30", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/giler-talk-gt30.html" }, { "title": "Daily and Weekly Plans", "value": "daily-and-weekly-data-plans", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/daily-and-weekly-data-plans.html" }, { "title": "EPIKKK Video3", "value": "epikkk-video-3", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/epikkk-video-3.html" }, { "title": "Indonesia", "value": "indonesia", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/indonesia.html" }, { "title": "Bangladesh", "value": "bangladesh", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/bangladesh.html" }, { "title": "Nepal", "value": "nepal", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/nepal.html" }, { "title": "India", "value": "india", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/india.html" }, { "title": "Myanmar", "value": "myanmar", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/myanmar.html" }, { "title": "Pakistan", "value": "pakistan", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/pakistan.html" }, { "title": "CreditSOS", "value": "credit-sos", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/credit-sos.html" }, { "title": "CreditShare", "value": "credit-share", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/credit-share.html" }, { "title": "Top Up", "value": "top-up", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/top-up.html" }, { "title": "Travellers Plan", "value": "travellers-plan", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/travellers-plan.html" } ] }, { "title": "Roaming & IDD ", "value": "roaming-idd", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "U Data Roam ", "value": "u-data-roam", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd/u-data-roam.html" }, { "title": "Roaming Rates ", "value": "roaming-rates", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd/roaming-rates.html" }, { "title": "Best IDD 1310", "value": "best-idd-1310", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd/best-idd-1310.html" }, { "title": "International Direct Dial (IDD)", "value": "international-direct-dial-idd", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd/international-direct-dial-idd.html" }, { "title": "U Data Roam ", "value": "u-data-roam-backup-20220411", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd/u-data-roam-backup-20220411.html" }, { "title": "Roaming", "value": "roaming", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd/roaming.html" }, { "title": "International Direct Dial (IDD)", "value": "international-direct-dial", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd/international-direct-dial.html" } ] }, { "title": "Switch To U ", "value": "switch-to-u", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/switch-to-u.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Switch to Prepaid", "value": "switch-to-prepaid", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/switch-to-u/switch-to-prepaid.html" }, { "title": "Switch to Postpaid", "value": "switch-to-postpaid", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/switch-to-u/switch-to-postpaid.html" } ] }, { "title": "MyUmobile App", "value": "myumobile-app", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/myumobile-app.html", "isGroupLabel": true, "childList": [] }, { "title": "U Borneo Plan", "value": "borneo", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/borneo.html", "isGroupLabel": true, "childList": [] } ], "dropdownDefault": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/nepal.html", "breadCrumbs": [] }
{ "dropdownFaqProperties": [ { "title": "Postpaid", "value": "postpaid", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/postpaid.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Postpaid Plans", "value": "postpaid-plans", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/postpaid/postpaid-plans.html" }, { "title": "Postpaid Add-Ons", "value": "postpaid-add-ons", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/postpaid/postpaid-add-ons.html" }, { "title": "U FamilyShare Postpaid", "value": "u-familyshare", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/postpaid/u-familyshare.html" }, { "title": "Be Unbeatable | U Mobile", "value": "the-unbeatables", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/postpaid/the-unbeatables.html" } ] }, { "title": "Prepaid", "value": "prepaid", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Monthly Plans​", "value": "u-prepaid", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/u-prepaid.html" }, { "title": "Unlimited FUNZ Prepaid", "value": "unlimited-funz-starter-pack", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/unlimited-funz-starter-pack.html" }, { "title": "Giler Unlimited Prepaid", "value": "giler-unlimited-prepaid", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/giler-unlimited-prepaid.html" }, { "title": " Unlimited Mobile Internet ", "value": "unlimited-mobile-internet", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/unlimited-mobile-internet.html" }, { "title": "Giler Talk GT30", "value": "giler-talk-gt30", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/giler-talk-gt30.html" }, { "title": "Daily and Weekly Plans", "value": "daily-and-weekly-data-plans", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/daily-and-weekly-data-plans.html" }, { "title": "EPIKKK Video3", "value": "epikkk-video-3", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/epikkk-video-3.html" }, { "title": "Indonesia", "value": "indonesia", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/indonesia.html" }, { "title": "Bangladesh", "value": "bangladesh", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/bangladesh.html" }, { "title": "Nepal", "value": "nepal", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/nepal.html" }, { "title": "India", "value": "india", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/india.html" }, { "title": "Myanmar", "value": "myanmar", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/myanmar.html" }, { "title": "Pakistan", "value": "pakistan", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/pakistan.html" }, { "title": "CreditSOS", "value": "credit-sos", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/credit-sos.html" }, { "title": "CreditShare", "value": "credit-share", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/credit-share.html" }, { "title": "Top Up", "value": "top-up", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/top-up.html" }, { "title": "Travellers Plan", "value": "travellers-plan", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/travellers-plan.html" } ] }, { "title": "Roaming & IDD ", "value": "roaming-idd", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "U Data Roam ", "value": "u-data-roam", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd/u-data-roam.html" }, { "title": "Roaming Rates ", "value": "roaming-rates", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd/roaming-rates.html" }, { "title": "Best IDD 1310", "value": "best-idd-1310", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd/best-idd-1310.html" }, { "title": "International Direct Dial (IDD)", "value": "international-direct-dial-idd", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd/international-direct-dial-idd.html" }, { "title": "U Data Roam ", "value": "u-data-roam-backup-20220411", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd/u-data-roam-backup-20220411.html" }, { "title": "Roaming", "value": "roaming", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd/roaming.html" }, { "title": "International Direct Dial (IDD)", "value": "international-direct-dial", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd/international-direct-dial.html" } ] }, { "title": "Switch To U ", "value": "switch-to-u", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/switch-to-u.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Switch to Prepaid", "value": "switch-to-prepaid", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/switch-to-u/switch-to-prepaid.html" }, { "title": "Switch to Postpaid", "value": "switch-to-postpaid", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/switch-to-u/switch-to-postpaid.html" } ] }, { "title": "MyUmobile App", "value": "myumobile-app", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/myumobile-app.html", "isGroupLabel": true, "childList": [] }, { "title": "U Borneo Plan", "value": "borneo", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/borneo.html", "isGroupLabel": true, "childList": [] } ], "dropdownDefault": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/nepal.html", "breadCrumbs": [] }
{ "dropdownFaqProperties": [ { "title": "Postpaid", "value": "postpaid", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/postpaid.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Postpaid Plans", "value": "postpaid-plans", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/postpaid/postpaid-plans.html" }, { "title": "Postpaid Add-Ons", "value": "postpaid-add-ons", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/postpaid/postpaid-add-ons.html" }, { "title": "U FamilyShare Postpaid", "value": "u-familyshare", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/postpaid/u-familyshare.html" }, { "title": "Be Unbeatable | U Mobile", "value": "the-unbeatables", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/postpaid/the-unbeatables.html" } ] }, { "title": "Prepaid", "value": "prepaid", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Monthly Plans​", "value": "u-prepaid", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/u-prepaid.html" }, { "title": "Unlimited FUNZ Prepaid", "value": "unlimited-funz-starter-pack", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/unlimited-funz-starter-pack.html" }, { "title": "Giler Unlimited Prepaid", "value": "giler-unlimited-prepaid", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/giler-unlimited-prepaid.html" }, { "title": " Unlimited Mobile Internet ", "value": "unlimited-mobile-internet", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/unlimited-mobile-internet.html" }, { "title": "Giler Talk GT30", "value": "giler-talk-gt30", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/giler-talk-gt30.html" }, { "title": "Daily and Weekly Plans", "value": "daily-and-weekly-data-plans", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/daily-and-weekly-data-plans.html" }, { "title": "EPIKKK Video3", "value": "epikkk-video-3", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/epikkk-video-3.html" }, { "title": "Indonesia", "value": "indonesia", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/indonesia.html" }, { "title": "Bangladesh", "value": "bangladesh", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/bangladesh.html" }, { "title": "Nepal", "value": "nepal", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/nepal.html" }, { "title": "India", "value": "india", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/india.html" }, { "title": "Myanmar", "value": "myanmar", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/myanmar.html" }, { "title": "Pakistan", "value": "pakistan", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/pakistan.html" }, { "title": "CreditSOS", "value": "credit-sos", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/credit-sos.html" }, { "title": "CreditShare", "value": "credit-share", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/credit-share.html" }, { "title": "Top Up", "value": "top-up", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/top-up.html" }, { "title": "Travellers Plan", "value": "travellers-plan", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/travellers-plan.html" } ] }, { "title": "Roaming & IDD ", "value": "roaming-idd", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "U Data Roam ", "value": "u-data-roam", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd/u-data-roam.html" }, { "title": "Roaming Rates ", "value": "roaming-rates", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd/roaming-rates.html" }, { "title": "Best IDD 1310", "value": "best-idd-1310", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd/best-idd-1310.html" }, { "title": "International Direct Dial (IDD)", "value": "international-direct-dial-idd", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd/international-direct-dial-idd.html" }, { "title": "U Data Roam ", "value": "u-data-roam-backup-20220411", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd/u-data-roam-backup-20220411.html" }, { "title": "Roaming", "value": "roaming", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd/roaming.html" }, { "title": "International Direct Dial (IDD)", "value": "international-direct-dial", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd/international-direct-dial.html" } ] }, { "title": "Switch To U ", "value": "switch-to-u", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/switch-to-u.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Switch to Prepaid", "value": "switch-to-prepaid", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/switch-to-u/switch-to-prepaid.html" }, { "title": "Switch to Postpaid", "value": "switch-to-postpaid", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/switch-to-u/switch-to-postpaid.html" } ] }, { "title": "MyUmobile App", "value": "myumobile-app", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/myumobile-app.html", "isGroupLabel": true, "childList": [] }, { "title": "U Borneo Plan", "value": "borneo", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/borneo.html", "isGroupLabel": true, "childList": [] } ], "dropdownDefault": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/nepal.html", "breadCrumbs": [] }
{ "dropdownFaqProperties": [ { "title": "Postpaid", "value": "postpaid", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/postpaid.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Postpaid Plans", "value": "postpaid-plans", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/postpaid/postpaid-plans.html" }, { "title": "Postpaid Add-Ons", "value": "postpaid-add-ons", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/postpaid/postpaid-add-ons.html" }, { "title": "U FamilyShare Postpaid", "value": "u-familyshare", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/postpaid/u-familyshare.html" }, { "title": "Be Unbeatable | U Mobile", "value": "the-unbeatables", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/postpaid/the-unbeatables.html" } ] }, { "title": "Prepaid", "value": "prepaid", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Monthly Plans​", "value": "u-prepaid", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/u-prepaid.html" }, { "title": "Unlimited FUNZ Prepaid", "value": "unlimited-funz-starter-pack", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/unlimited-funz-starter-pack.html" }, { "title": "Giler Unlimited Prepaid", "value": "giler-unlimited-prepaid", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/giler-unlimited-prepaid.html" }, { "title": " Unlimited Mobile Internet ", "value": "unlimited-mobile-internet", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/unlimited-mobile-internet.html" }, { "title": "Giler Talk GT30", "value": "giler-talk-gt30", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/giler-talk-gt30.html" }, { "title": "Daily and Weekly Plans", "value": "daily-and-weekly-data-plans", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/daily-and-weekly-data-plans.html" }, { "title": "EPIKKK Video3", "value": "epikkk-video-3", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/epikkk-video-3.html" }, { "title": "Indonesia", "value": "indonesia", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/indonesia.html" }, { "title": "Bangladesh", "value": "bangladesh", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/bangladesh.html" }, { "title": "Nepal", "value": "nepal", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/nepal.html" }, { "title": "India", "value": "india", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/india.html" }, { "title": "Myanmar", "value": "myanmar", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/myanmar.html" }, { "title": "Pakistan", "value": "pakistan", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/pakistan.html" }, { "title": "CreditSOS", "value": "credit-sos", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/credit-sos.html" }, { "title": "CreditShare", "value": "credit-share", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/credit-share.html" }, { "title": "Top Up", "value": "top-up", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/top-up.html" }, { "title": "Travellers Plan", "value": "travellers-plan", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/travellers-plan.html" } ] }, { "title": "Roaming & IDD ", "value": "roaming-idd", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "U Data Roam ", "value": "u-data-roam", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd/u-data-roam.html" }, { "title": "Roaming Rates ", "value": "roaming-rates", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd/roaming-rates.html" }, { "title": "Best IDD 1310", "value": "best-idd-1310", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd/best-idd-1310.html" }, { "title": "International Direct Dial (IDD)", "value": "international-direct-dial-idd", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd/international-direct-dial-idd.html" }, { "title": "U Data Roam ", "value": "u-data-roam-backup-20220411", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd/u-data-roam-backup-20220411.html" }, { "title": "Roaming", "value": "roaming", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd/roaming.html" }, { "title": "International Direct Dial (IDD)", "value": "international-direct-dial", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/roaming-idd/international-direct-dial.html" } ] }, { "title": "Switch To U ", "value": "switch-to-u", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/switch-to-u.html", "isGroupLabel": true, "childList": [ { "title": "Switch to Prepaid", "value": "switch-to-prepaid", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/switch-to-u/switch-to-prepaid.html" }, { "title": "Switch to Postpaid", "value": "switch-to-postpaid", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/switch-to-u/switch-to-postpaid.html" } ] }, { "title": "MyUmobile App", "value": "myumobile-app", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/myumobile-app.html", "isGroupLabel": true, "childList": [] }, { "title": "U Borneo Plan", "value": "borneo", "url": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/borneo.html", "isGroupLabel": true, "childList": [] } ], "dropdownDefault": "/content/u-mobile/en/personal/mobile-plans/prepaid/nepal.html", "breadCrumbs": [] }
faq personal postpaid
{ "siteTheme": "theme-personal" }
We use cookies to bring you the best experience on our site by tailoring the most relevant content for you. Click ‘Proceed’ to enjoy optimal performance. View our Privacy Notice to learn more.