चरण 1

*118*3*9*3# डायल गर्नुहोस्चरण 2

प्रिपेड क्रेडिट ब्यालेन्स जाँ