घरमा रहेका आफ्ना प्रियजनहरूसँग क्रेडिट
आदानप्रदान गर्नुहोस्

pulsa

चरणहरू (फोन क्रेडिट)

{ "stepList": [{"stepImg":"/content/dam/u-mobile/personal/mobile-plans/migrant/step-by-step/step-1.svg","stepTitle":"चरण 1","stepDesc":"\u003cb\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(255,133,27);\"\u003e*118*3*3# डायल गर्नुहोस्\u003c/span\u003e\u003c/b\u003e\u003cbr /\u003e\r\n","step":1},{"stepImg":"/content/dam/u-mobile/personal/mobile-plans/migrant/step-by-step/step-2.svg","stepTitle":"चरण 2","stepDesc":"\u003cp\u003eदेश छनौट गर्नुहोस्:\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e1. Bangladesh\u003cbr\u003e\r\n2. Indonesia\u003cbr\u003e\r\n3. Vietnam\u003cbr\u003e\r\n4. India\u003cbr\u003e\r\n\u003cspan style\u003d\"color: rgb(255,133,27);\"\u003e5. Nepal\u003c/span\u003e\u003cbr\u003e\r\n6. Pakistan\u003cbr\u003e\r\n7. Philippines\u003cbr\u003e\r\n\u003cbr\u003e\r\n\u003cb\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(255,133,27);\"\u003e5 (नेपाल) छनोट\u0026nbsp;गर्नुहोस्\u003c/span\u003e\u003c/b\u003e\u003c/p\u003e\r\n","step":2},{"stepImg":"/content/dam/u-mobile/personal/mobile-plans/migrant/step-by-step/step-3.svg","stepTitle":"चरण 3","stepDesc":"\u003cp\u003eकृपया निम्न छनोट गर्नुहोस्:\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e1. फोन क्रेडिट रिलोड गर्नुहोस्\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e2. फोन डाटा रिलोड गर्नुहोस्\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e0. फिर्ता जानुहोस्\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cbr /\u003e\r\n\u003cb\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(255,133,27);\"\u003eक्रेडिट छनोट गर्नुहोस्\u003c/span\u003e\u003c/b\u003e\u003c/p\u003e\r\n","step":3},{"stepImg":"/content/dam/u-mobile/personal/mobile-plans/migrant/step-by-step/step-4.svg","stepTitle":"चरण 4","stepDesc":"\u003cp\u003eप्रापकको फोन नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस्:\u003cbr /\u003e\r\n(उदाहरणको लागि , 628123456789)\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e0. फिर्ता जानुहोस्\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cbr /\u003e\r\n\u003cb\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(255,133,27);\"\u003eप्रापकको फोन नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस्\u003c/span\u003e\u003c/b\u003e\u003c/p\u003e\r\n","step":4},{"stepImg":"/content/dam/u-mobile/personal/mobile-plans/migrant/step-by-step/step-5.svg","stepTitle":"चरण 5","stepDesc":"\u003cp\u003eकृपया आफ्नो मूल्य-वर्ग छनोट गर्नुहोस्:\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e1. NPR50 \u003d RM4\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e2. NPR100 \u003d RM7\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e3. NPR200 \u003d RM13\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e4. NPR300 \u003d RM18\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e5. NPR500 \u003d RM30\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003eकृपया 1,2,3,4,5 रिप्लाई गर्नुहोस्\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cb\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(255,133,27);\"\u003eमूल्य-वर्ग छनोट गर्नुहोस्\u003c/span\u003e\u003c/b\u003e\u003c/p\u003e\r\n","step":5},{"stepImg":"/content/dam/u-mobile/personal/mobile-plans/migrant/step-by-step/step-6.svg","stepTitle":"चरण 6","stepDesc":"\u003cp\u003eतपाईंले MMK3000 लाई 95912345678 मा पठाउनुपर्छ  तपाईंको U Mobile क्रेडिटबाट RM15 काटिनेछ\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e1. पुष्टि गर्नुहोस्\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e00. मुख्य मेनु\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cb\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(255,133,27);\"\u003eट्रान्जेक्सनको पुष्टि गर्नुहोस्\u003c/span\u003e\u003c/b\u003e\u003c/p\u003e\r\n","step":6}] }
  1. img alt
    {{item.step}}

    {{item.stepTitle}}

  1. img alt
    {{item.step}}

    {{item.stepTitle}}