-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Online Store

Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
Select a Category
For more info on Enterprise plans, kindly contact us OR locate an Enterprise Business Partner

धेरै सोधिने प्रश्नहरू: Prepaid Daily Data Plans

 1. MyUMobile एप
 2. चरण 1 - MyUMobile एप खोल्नुहोस्
  चरण 2 - Add-Ons छनोट गर्नुहोस्
  चरण 3 - तपाईंले चाहेको Daily Data Plan MB मेनुबाट छनोट गर्नुहोस्

 3. UMB
 4. चरण 1 - *118*2*1*# डायल गर्नुहोस्
  चरण 2 - MB-Day Plan का लागि 1 छनोट गर्नुहोस्

 5. SMS
 6. SMS मार्फत <On MBDay> 28118 मा पठाउनुहोस्

  कृपया सफल एक्टिभेसनका लागि तपाईंसँग पर्याप्त ब्यालेन्स छ भन्ने सुनिश्चित गर्नुहोस् जस्तै: MB-Day एक्टिभेसनका लागि RM5 ।

हुन्छ । वैधता अवधि सकिँदा MB-Day बाहेकका प्लानहरू स्वत: नवीकरण हुनेछन् तर त्यसका लागि तपाईंको एकाउन्टमा सब्सक्राइब गर्नका लागि पर्याप्त ब्यालेन्स हुनुपर्छ ।

पाउनुहुन्छ । तपाईंले तपाईंको स्वत: नवीकरण हुनभन्दा आगाडी SMS नोटिफिकेसनहरू पाउनुहुनेछ र त्यसपछि तपाईंको सब्सक्रिप्सन नवीकरण भइसकेपछि अर्को SMS प्राप्त गर्नुहुनेछ ।

हुनेछन्, प्रयोग गरिरहेको विभिन्न चरणहरूमा तपाईंलाई SMS अलर्टहरू र वेबद्वारा पुन: प्रेषितहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ, उदाहरणका लागि तपाईंको कोटा सक्किनै लागेको वा नवीकरण गर्नुपर्ने भएको अवस्थामा ।

तपाईंले चाहेको प्लान सब्सक्राइब गर्न तपाईंसँग तपाईंको एकाउन्टमा पर्याप्त ब्यालेन्स भएकै हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि, MB-Day सब्सक्राइब गर्नका लागि तपाईंसँग तपाईंको सब्सक्रिप्सन वालेटमा RM5 भन्दा बढी रकम भएको हुनुपर्छ ।

 1. MyUMobile एप
 2. चरण 1 - MyUMobile एप खोल्नुहोस्
  चरण 2 - ‘USAGE BALANCE’ मा स्क्रोल गर्नुहोस्
  चरण 3 - Daily Data Plan कोटा ब्यालेन्सको विस्तृत विवरणका लागि माथितर्फ स्वाइप गर्नुहोस् ।

 3. UMB
 4. *118*2*3# डायल गर्नुहोस्

 5. SMS
 6. 28118 मा <MBDay> पठाउनुहोस्

सक्नुहुन्छ, तपाईंले आफूलाई MB-Day plan बाट अनसब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ । अनसब्सक्राइब गर्नका लागि *118*2*4# डायल गर्नुहोस् । कन्फर्ममेशन पछि तुरुन्तै तपाईंको प्लान हट्नेछ ।

तपाईंले स्वत: नवीकरण रोक्न अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ र प्लानको म्याद सकिएपछि तपाईंको प्लान हट्नेछ । स्वत: नवीकरण रोक्न *118*2*5# डायल गर्नुहोस् ।

यदि तपाईंले MB Data Plans सब्सक्राइब गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंको एकाउन्ट एक्टिभ (सक्रिय) हुनैपर्छ ।

हुँदैन, निष्क्रिय अवधिमा तपाईंको प्लान स्वत: नवीकरण हुने छैन ।